JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
 
 bpst@bgyfw.com.cn  Call us : 02 007 6315

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

การบริหารอาคารสถานที่และทรัพย์สินส่วนกลาง
 • การบริหารงานระบบอาคารสถานที่และทรัพย์สินส่วนกลางให้คงอยู่ในสภาพดีมีอายุการใช้งานยาวนานพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ดูแลการอยู่อาศัยร่วมกันให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด
 • แจ้งข่าวสารและจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ชุมชน
 • ดูแลรักษาซ่อมบำรุงอาคารงานระบบอาคารและทรัพย์สินส่วนกลาง
 • ออกแบบวางแผนงานและจะทำ
 • วางแผนปรับปรุงอาคาร


ดูแลบริษัทคู่สัญญาผู้รับเหมาภายนอก
 • ควบคุมดูแลการทำงานของบริษัทคู่สัญญา อาทิ.    การจัดการรักษาความปลอดภัย งานด้านความสะอาดการจัดการสวนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเบียบของนิติบุคคล


ด้านบัญชีและการเงิน
 • จัดเก็บค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ติดตามทวงถามและนำฝากเงินรายได้และค่าบริการทั้งหมด
 • จัดทำรายงานทางบัญชีและยื่นภาษีที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีสำหรับการทำรายงานตรวจสอบบัญชีสิ้นปี
 • จัดทำงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจำปี
 • จัดทำรายงานบัญชีประจำเดือน


ด้านงานวิศวกรรม
 • ควบคุมดูแลบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆภายในอาคารหรือสถานที่ให้อยู่ในสภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
 • จัดทำประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • จัดทำตารางตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ
 • จัดทำมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายรับฝากขายซื้อเช่าห้องทุกชนิด   สนใจติดต่อ

โทร:02-0076315  / 0806503775

LINE :  0806503775